Firevaned Nieuws

Commissiemiddag Firevaned

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Commissiemiddag Firevaned

01-08-22

In de loop van 2021 is er binnen Firevaned hard gewerkt aan het ontwikkelen van een strategie en een routekaart tot 2025. Maar, met alleen een strategie zijn we er natuurlijk nog lang niet. Willen we onze ambities waarmaken, dan zullen we daar ook concrete plannen en acties aan moeten verbinden. Daarom hebben we op 6 juli jongstleden een middag georganiseerd om hier samen met leden van de commissies aan te werken.

Het was een erg zinvolle middag! Janneke Zuidhof en Alexander Swagers van Synergie -die ons ook hadden begeleid in 2021 – hebben ons geholpen met het aanscherpen van onze ambities, maar ze hebben ons met name ook handvatten gegeven voor de verdere uitwerking van onze routekaart. Zo heeft iedere commissie een ‘big three’ uitgewerkt: drie thema’s/grote projecten om invulling te geven aan de ambitie, die vervolgens met behulp van een projectkaart verder werden uitgewerkt.

Die projectkaart is ook het hulpmiddel dat we zullen gaan gebruiken om de rest van de routekaart verder in te vullen binnen de commissies, maar ook in de samenwerking tussen de commissies. In dat opzicht was de middag ook een mooie aftrap voor wat nog komen gaat. Met de tips van Janneke en Alexander en de projectkaart in de hand, zullen we in de komende maanden samen aan de slag gaan om de routekaart verder uit te werken.

Naast het feit dat het zinvol was, was de middag bovenal ook erg leuk. Niet in het minst vanwege de locatie: het Louwman Museum in Den Haag. Na afloop van de inhoudelijke sessie werden we door John Naborn van Welzorg rondgeleid door een deel van het museum, waarna we de middag hebben afgesloten met een welverdiende borrel op een nabijgelegen terras. Kortom, zinvol en leuk!