Firevaned Nieuws

Eindrapport Berenschot ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Eindrapport Berenschot ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

19-06-20

In het meerjarige evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo 2015 is door Bureau Berenschot over meerdere jaren, in drie fases, bezien hoe de AMvB door gemeenten en aanbieders wordt toegepast. Dit betreft een onderzoek niet gericht op de hulpmiddelenmarkt.

In het onderzoek is breed gekeken naar de toepassing van de AMvB voor alle Wmo-voorzieningen aan de hand van een hoofdvraag en een veertiental deelvragen. De hoofdvraag van de evaluatie is in hoeverre de AMvB ervoor zorgt dat gemeenten en aanbieders na toepassing ervan rekening houden met de vastgestelde kostprijselementen bij het vaststellen van de tarieven voor Wmo-dienstverlening. Via tussenrapportages heeft de minister de Kamer op de hoogte gehouden over de onderzoeksresultaten uit de eerste twee fases. De derde onderzoeksfase heeft geleid tot een eindrapport op basis van alle onderzoeksbevindingen.

Klik hier voor het downloaden van de brief van de minister en het onderzoeksrapport