Doemiddel campagne

 Firevaned Nieuws

MVO Doen We Zo – Afvalstromen bij Meyra

MVO Doen We Zo – Afvalstromen bij Meyra

24-10-22

Grondstoffen zijn schaars, dit is vooral de laatste maanden vaak in het nieuws. Bedrijven voelen deze schaarste ook. Hierdoor zie je een verschuiving in het denken en doen van die bedrijven, ze kunnen niet langer volstaan met het voldoen aan de bestaande regelgeving omtrent afvalscheiding.

Het wordt steeds belangrijker om afval op een manier in te zamelen zodat hieruit weer producten kunnen worden gemaakt. De afvalstroom gaat dan nog meer deel uit maken van een circulaire economie. Naast de traditionele manier van inzamelen (glas,- rest-, papier- en plasticafval) zijn we bij Meyra gaan nadenken over wat we nog meer met onze afvalstromen kunnen doen. Zo zamelen we ferro en non-ferro materialen apart in. Maar een uitdaging is bijvoorbeeld nog de gebruikte banden van rolstoelen en scootmobielen hoe fijn zou het zijn als daar een mooie oplossing voor komt voor de gehele branche. Door het doelbewuster strippen van afgekeurde voorzieningen brengen we onderdelen terug naar fabrikanten. Die kunnen daardoor met minder kosten hetzelfde product in een refurbished variant weer op de markt zetten. Of deze restproducten geheel in een ander product omsmelten.

Een ander mooi voorbeeld van het herzien van afvalstromen is een project dat Invacare, Meyra en Alber hebben opgestart om lithium batterijen te reviseren voor de Alber producten. Eerder werden uit de garantie geraakte lithium batterijen ingezameld door een grote afvalverwerker. Nu houden we deze batterijen buiten de afvalstroom om opnieuw te gebruiken. Hiermee creëren we een win-win situatie: we belasten het milieu minder doordat we minder lithium gebruiken en we maken het mogelijk om - ondanks de wereldwijde lithium schaarste – toch deze batterijen te blijven inzetten en zo de continuïteit voor onze gebruikers te borgen.

Deze initiatieven zijn voorbeelden van hoe we elkaar én het milieu kunnen helpen door slim om te gaan met onze afvalstromen. Het is belangrijk dat we zowel binnen als buiten de keten van de hulpmiddelenbranche blijven zoeken naar dit soort mogelijkheden.

Meyra, october 2022