Firevaned Nieuws

Update voorbereidingen no deal Brexit

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Update voorbereidingen no deal Brexit

12-07-19

In het afgelopen jaar heeft het ministerie van VWS via een breed scala aan activiteiten aandacht gevraagd voor de gevolgen van een no deal Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) zonder afspraken verlaat. De nadruk bij deze activiteiten lag op de noodzaak van voorbereidingen door zorginstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties in een dergelijk scenario.Om zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken, heeft het ministerie een reeks informatiebijeenkomsten georganiseerd over de stand van zaken in het Brexit-proces.

Brexit is een uiterst complex proces, waarin de afgelopen maanden vooral de politieke gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk veel aandacht hebben gekregen. Een mogelijke no deal Brexit werd verwacht op 29 maart 2019 en vervolgens op 12 april 2019. In beide gevallen werd op het laatste moment het naderende abrupte vertrek van het VK uit de EU afgewend.

Nieuw uitstel no-deal datum
De Europese Raad heeft op 10 april 2019 op verzoek van de Britse regering besloten dat de Brexitdatum is opgeschoven naar 31 oktober 2019, waarbij de oproep aan de Britse regering werd gedaan om deze tijd goed te gebruiken. Zoals bekend is de Britse Premier May inmiddels afgetreden en dient Conservatieve partij in het VK, die de regering vormt, eerst een nieuwe partijleider en premier te benoemen. Op dit moment wordt verwacht dat hierover eind juli meer duidelijkheid is. Deze nieuwe premier moet vervolgens de steun van een meerderheid in het Britse Lagerhuis verwerven en kan pas daarna aan de slag met eventuele nieuwe pogingen om een Brexit scenario uit te werken dat zowel een meerderheid zal krijgen in het Britse parlement, maar dat ook acceptabel is voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. De tijd om tot concrete oplossingen en/of een doorbraak te komen is zeer beperkt.

Extra tijd goed benutten
Een no deal-Brexit per 31 oktober 2019 is daarom op dit moment een zeer reële optie. De Nederlandse overheid en daarmee ook het ministerie van VWS blijft zich daarom richten op het in kaart brengen en zoveel mogelijk voorkomen van mogelijke ongewenste gevolgen van een no deal scenario.

Onderzoek laat echter zien dat nog lang niet ieder bedrijf en elke zorgaanbieder (goed) voorbereid is op een no deal Brexit. Dit onderstreept de noodzaak om hier aandacht voor te blijven hebben. Het advies van het ministerie van VWS aan zorginstellingen, bedrijven en overheidspartners is om de extra tijd tot en met 31 oktober 2019 extra goed te benutten.

Begin september zal het ministerie van VWS de draad weer oppakken en opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren. Daar zullen we de laatste stand van zaken geven rondom ontwikkelingen en voorbereidingen op verschillende belangrijke aandachtsgebieden.

Voor meer informatie: www.brexitloket.nl/zorg

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport