Firevaned Nieuws

Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor versneld testen indien zij essentieel zijn voor de (directe) patiëntenzorg

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor versneld testen indien zij essentieel zijn voor de (directe) patiëntenzorg

14-09-20

Uit de brief van Minister de Jonge aan de Kamer van 11 september jl. 'Tijdelijke aanpassing testbeleid Covid-19' bevestigt de Minister het ingevulde voorrangsbeleid voor medewerkers in de directe zorg. De Minister schrijft:

Zorgmedewerkers kunnen tijdelijk, maar zolang als het nodig is, met voorrang getest worden indien zij:

  • Klachten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen. En;
  • essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. En;
  • zich niet kunnen laten vervangen door een collega. En;
  • werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden en die werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten, komen in aanmerking. Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verrichten komen niet in aanmerking. De Minister doet een nadrukkelijk beroep op de zorgmedewerkers én hun werkgevers gezien de bovenstaande afbakening om kritisch te bezien of voorrang daadwerkelijk nodig is. Testen met voorrang kan alleen goed gaan als dit niet onnodig ten koste gaat van het kunnen testen van andere mensen met klachten.

Het is niet de bedoeling dat zorginstellingen die het testen van zorgmedewerkers al zelf hebben georganiseerd in de inrichting van een fast lane, aanleiding zien om daarmee te stoppen: zij ontlasten daarmee immers het systeem van de GGD-teststraten.

Klik hier voor het downloaden van de brief Tijdelijke aanpassing testbeleid Covid-19.