Firevaned

Firevaned Nieuws

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

16-09-20

Overzicht belangrijkste punten Prinsjesdagstukken 2020 zorgsector

Op 15 september 2020 heeft de Koning de Troonrede gehouden en is door minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aangeboden aan de Tweede kamer. De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. Firevaned heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit de Prinsjesdagstukken voor deze branche. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via info@firevaned.n ...

14-09-20

Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor versneld testen indien zij essentieel zijn voor de (directe) patiëntenzorg

Uit de brief van Minister de Jonge aan de Kamer van 11 september jl. 'Tijdelijke aanpassing testbeleid Covid-19' bevestigt de Minister het ingevulde voorrangsbeleid voor medewerkers in de directe zorg. De Minister schrijft: Zorgmedewerkers kunnen tijdelijk, maar zolang als het nodig is, met voorrang getest worden indien zij: Klachten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen. En; e ...

09-09-20

Brief aan Minister De Jonge betreft Borging Continuïteit Hulpmiddelenzorg Nederland

Op 4 september jl. heeft Firevaned een brief verzonden aan Minister De Jonge. In deze brief vraagt Firevaned aandacht voor de borging van de continuïteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland.

12-08-20

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert in 2020 een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 9 september en 25 november (9.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten. Zolang de maatregelen in het kader van COVID-19 pandemie van kracht zijn, vinden de trainingen digitaal plaats. De trainingen zijn gericht zijn op de toepassing van de regels in de praktijk aan de hand van veel prakt ...

22-07-20

Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie. Een internationaal verkennend onderzoek

Uit eerder Nederlands onderzoek bleek dat één op de zeven hulpmiddelengebruikers knelpunten ervaart bij de aanvraag van hulpmiddelen en dat dit vaker geldt voor hulpmiddelen die via de WMO aangevraagd worden dan via de zorgverzekeraar. De manier waarop landen de vergoeding en de toegang tot hulpmiddelen regelen kan variëren tussen, maar ook binnen, landen. In het onderzoek heeft Nivel geïnventariseerd hoe de toegang tot medische hulpmiddelen bij ...

Vorige pagina Volgende pagina