Firevaned

Firevaned Nieuws

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

24-06-20

Update MDR/IVDR

Recent is vanuit het Ministerie van VWS een update gegeven over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de implementatie van de MDR/IVDR. Zo is in de afgelopen periode de verordening meermalen gewijzigd, dit om onder andere een uitstel van de MDR mogelijk te maken. Daarnaast is de nieuwe planning voor de verschillende Europese implementatieactiviteiten kenbaar gemaakt en heeft publicatie plaatsgevonden van relevante guidances. De gehele ...

23-06-20

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnennaar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen e ...

22-06-20

Nieuwe toelichting op Tabel I post a-34 Invalidenwagentjes

Vanaf eind 2018 is Firevaned in gesprek met het Ministerie van Financien om te komen tot heldere afspraken t.a.v. het hanteren van het lage belastingtarief. Meermalen hebben wij, samen met betrokken fabrikanten het gesprek gevoerd om te komen tot deze afspraken. In tussentijd hebben we afgesproken om de reguliere inspecties op dit vlak even on hold te zetten. Tevreden over gerealiseerde verduidelijking, kijken wij terug op het behaalde resultaat ...

19-06-20

Eindrapport Berenschot ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

In het meerjarige evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo 2015 is door Bureau Berenschot over meerdere jaren, in drie fases, bezien hoe de AMvB door gemeenten en aanbieders wordt toegepast. Dit betreft een onderzoek niet gericht op de hulpmiddelenmarkt. In het onderzoek is breed gekeken naar de toepassing van de AMvB voor alle Wmo-voorzieningen aan de hand van een hoofdvraag en een veertiental deelvragen. De hoofdvraag van de evaluatie is in h ...

16-06-20

Doorstart HMC na overname door Kersten Hulpmiddelenspecialist

Firevanedlid Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt het overgrote deel van de contracten van het failliete Hulpmiddelencentrum (HMC) over. Met deze doorstart onder de Kersten vlag is zowel de zorg voor vele cliënten, als de werkgelegenheid voor een groot aantal HMC-medewerkers gewaarborgd. Klik hier voor meer informatie.

Vorige pagina Volgende pagina