Doemiddel campagne

 Firevaned Nieuws

CO2 Aanpak Welzorg en RSR

CO2 Aanpak Welzorg en RSR

26-09-22

Dat CO2 reductie van belang is, dat is voor de meeste bedrijven duidelijk. Maar hoe je dit aanpakt, dat is wat ingewikkelder. Bij Welzorg en RSR (als onderdeel van de Louwman Group, divisie Care) gebruiken we hiervoor een routekaart, deze willen we graag delen. Zodat we er gezamenlijk in de branche aan kunnen werken om de uitstoot te beperken.

Routekaart CO2-reductie

Eén van de pijlers binnen MVO is het reduceren van CO2 uitstoot. Een complex thema wat in de aankomende jaren veel ontwikkeling van organisaties gaat vragen. Bij Welzorg en RSR wordt er gewerkt met een eigen routekaart, welke in dit artikel ter inspiratie wordt gedeeld.

Door focus aan te brengen vanuit een ambitie kunnen organisaties hun CO2 uitstoot binnen een realistisch kader reduceren. De routekaart ‘CO2-reductie’ is hierbij een handige tool. De routekaart bestaat uit 7 stappen en is met name bedoeld voor organisaties die zich in een oriënterende fase bevinden. Wordt de routekaart gevolgd, dan is certificering uiteindelijk een optie. Klik hier om de routekaart te downloaden.

De stappen van de routekaart

Een (verbeter)plan begint bij een goede analyse. Wat wil de organisatie, welke ambitie past hierbij en hoe samen te komen tot een strategie. Ook een duidelijke koppeling met de SDG’s (Sustainable Development Goals) is hierin belangrijk. Dit zorgt namelijk voor noodzakelijke houvast én richting. Ook nadenken over mogelijke cultuurveranderingen is hierin belangrijk, ‘regeren is vooruitkijken’.

De vervolgvraag is met wie je wat gaat bereiken en welke competenties daarbij horen. Is het team op orde, dan gaat het over het toevoegen van kennis en kunde. CO2 uitstoot als onderwerp is relatief nieuw, weten waar het over gaat en wat belangrijk is lijkt geen overbodige luxe. Na het toevoegen van passende kennis en kunde wordt gestart met ‘footprinting’. Een CO2 voetafdruk van de eigen organisatie is hier het eindelijke resultaat. Met dit inzicht kan worden nagedacht over het opstellen en implementeren van heldere reductie -en compensatiedoelen.

De laatste stap gaat over de waarde van certificering, welke voor elke organisatie anders is.