Nieuws

Tweede kamer stemt in met invoering van het vaste abonnementstarief

10-04-19

Tweede kamer stemt in met invoering van het vaste abonnementstarief

Onafhankelijk van hun inkomen en vermogen betalen mensen vanaf 2020 19 euro per maand voor het gebruik van een Wmo-voorziening. De Jonge wil met zijn voorstel de uitvoering van de Wmo vereenvoudigen en de stapeling van zorgkosten verminderen.

Wat zullen de gevolgen zijn van de invoering van het abonnementstarief? Gaan veel meer mensen een beroep doen op de Wmo? En gaan gemeenten dan de kwaliteit of de kwantiteit van de zorg verminderen? Om de uitvoeringspraktijk goed in de gaten te houden, heeft de minister in samenwerking met gemeenten en cli├źntenorganisaties een monitor opgesteld.

Op 9 april zijn drie amendementen (voorstel tot een verandering van een wet) aangenomen over de wijziging van de Wmo. Waaronder monitoring en evaluatie van de wet na drie jaar. Deze wijzigingen zijn toegevoegd om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Lees hier meer over de aangenomen amendementen.

Wilt u het debat terugkijken, dit is hier mogelijk.

Meer nieuws:

20-05-19

Voorbereidingen op de brexit: de rol van brancheorganisaties

Na de besluitvorming over de Brexit daalde het stof neer en gingen de voorbereidingen van bedrijven ...

29-04-19

Wij zien je Wel

De werkgroep Wij zien je Wel is opgericht om de kwaliteit van leven van mensen met een Zeer Ernstige ...

19-04-19

NZa publiceert monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft afgelopen periode onderzoek gedaan naar de inkoop en verstrekking van hulpmiddelen die ...