Doemiddel campagne

 Firevaned

Corona

Corona

Ook in deze coronatijd kunt u rekenen op uw hulpmiddelenleverancier.

Goede hulpmiddelenzorg onverminderd belangrijk

Onze medewerkers vallen onder de cruciale beroepsgroep, omdat het belangrijk is dat mensen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van een hulpmiddel, mobiel en daardoor zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven.

Wat doen wij er aan om uw hulpmiddel veilig te leveren, repareren en/of in te nemen? Dit zijn de 3 hoofdpunten:

  • De basisregel is dat we 1,5 meter afstand houden
  • Indien dit niet mogelijk is, dan gebruiken we de noodzakelijke beschermingsmiddelen
  • Bij verkoudheid of griepverschijnselen, van de medewerker of de klant, wordt de afspraak verzet

De specifieke maatregelen van de diverse Firevaned leveranciers zijn te vinden op de desbetreffende websites van die leveranciers.

Bekijk ook onze videoboodschap hieronder:

Welke uitdagingen ervaart de Hulpmiddelensector in Coronatijd

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de goederenketen van fabrikant tot leverancier en afnemer. Diverse leden van brancheorganisatie Firevaned, fabrikanten en aanbieders van revalidatie-en mobiliteitshulpmiddelen, hebben al een groot aantal maanden daarmee te kampen.

Het gaat daarbij om vertragingen van het vervoer per schip vooral uit het Verre Oosten en om schaarste van materialen, componenten en elektronica in de productieketen. Vooralsnog zijn de nadelige gevolgen voor afnemers en eindgebruikers goeddeels uitgebleven door het vinden van oplossingen in de logistieke keten. De normalisering van de productie-en goederenstroom kan echter nog vele maanden op zich laten wachten. Het is daarom niet langer uit te sluiten dat de vertraagde leveringen uiteindelijk ook effect zullen hebben op de tijdige beschikbaarheid van producten voor de eindgebruiker in Nederland.

De vertragingen van het vervoer zijn te wijten aan een wereldwijde, grootschalige beperking van de vervoerscapaciteit door stillegging van schepen in de 1e maanden van de pandemie. De vervoerscapaciteit is sindsdien niet meer op het niveau dat nodig is. Daarnaast is de tijdige beschikbaarheid en het geringe aanbod van zeecontainers ter plaatse een knelpunt.

Bovendien is er momenteel sprake van een grote onevenwichtigheid tussen (te weinig) productie/aanbod van en (verhoogde) vraag naar materialen en componenten. De verminderde beschikbaarheid van materialen, grondstoffen (staal, aluminium) en componenten zoals elektronica en chips heeft daarnaast al geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de voorspelbaarheid van productie, vervoer en levering.

Wij doen er alles aan om u op tijd te helpen

U kunt ervan op aan dat de leden van Firevaned er alles aan doen om, conform de geldende Coronamaatregelen en met de juiste PBM’s, de continuïteit van de hulpmiddelenzorg zowel in de extramurale als de intramurale zorgomgeving zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Er is ons er veel aan gelegen dat onze hulpmiddelengebruikers zo snel en zo goed mogelijk over passende hulpmiddelen (blijven) beschikken. We voorzien echter dat de bovenstaande situatie er in bepaalde gevallen toe zal leiden, dat er vertraging in levering of reparatie kan ontstaan.

Heeft u specifieke vragen? Onze leveranciers staan voor u klaar om u snel en accuraat te kunnen helpen. En natuurlijk kunt u daarbij blijven rekenen op de 7 zekerheden van het NKH, het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.