Firevaned Nieuws

Ervaringen medische hulpmiddelensector met gunstbetoon

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Ervaringen medische hulpmiddelensector met gunstbetoon

19-12-19

Op 13 december 2019 is het rapport ‘Ervaringen medische hulpmiddelensector met het wettelijk verbod op gunstbetoon en met het Transparantieregister zorg’ gepubliceerd. Dit rapport brengt de eerste ervaringen van leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgverleners met het wettelijk verbod op gunstbetoon met betrekking tot medische hulpmiddelen in kaart.

Sinds 2012 is de GMH Gedragscode in de medische hulpmiddelensector in werking voor aangesloten brancheorganisaties van leveranciers en hun leden. De Gedragscode heeft als doel het tegengaan van ongewenste beïnvloeding van zorgverleners en zorginstellingen door de leveranciers. De GMH Gedragscode berustte voor 1 januari 2018 op zelfregulering met betrekking tot gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector. Sinds 1 januari zijn het wettelijk verbod op gunstbetoon en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen van kracht. De ervaringen met gunstbetoon zijn hieronder kort opgesomd:

  • De bekendheid van de GMH onder de leden van brancheorganisaties is goed. Door de brancheorganisaties is het verbod op gunstbetoon actief gecommuniceerd.
  • De bekendheid onder artsen en zorgverleners is minder duidelijk
  • Er zijn een aantal kleine verschillen tussen de GMH gedragscode, het wettelijke verbod en ook de Europese MedTech Europe code. Deze komen niet volledig overeen. In de toekomst zien internationaal werkende bedrijven graag dat deze regelgevingen op elkaar aansluiten.

Het is momenteel nog niet inzichtelijk in hoeverre het verbod wordt nageleefd, omdat dit nog te kort geleden is ingegaan. Wel is na onderzoek gebleken dat een dienstverleningsovereenkomsten vaak nog niet volledig waren.