Doemiddel campagne

Deurverbreding

Soms is het lastig om met uw hulpmiddel door de deuropening te komen. Bijvoorbeeld met een rolstoel of scootmobiel. Het is mogelijk om in dat geval deuren te verbreden, zodat u zich makkelijker kunt verplaatsen van de ene naar de andere ruimte.