Doemiddel campagne

Verrijdbare tillfit

Een verrijdbare tillift wordt gebruikt als de zorgvrager zich in de passieve mobiliteitsklasse bevindt en hulpbehoevend is. Er zijn 2 soorten tilliften, een translerende en een roterende tillift. Met een tillift kan een zorgvrager eenvoudig van de grond getild worden zonder dat deze in aanraking met het onderstel komt, omdat de tillift automatisch het balanspunt van de zorgvrager opzoekt. Het flexibele juk zorgt, met weinig fysieke inspanning, voor een goede positionering in (rol)stoel en/of bed door de zorgverlener. Met het 4-puntsjuk kan een zorgvrager in zowel een liggende als een zittende positie worden verplaatst.